வங்கி ஊழியர்களுக்கு மே 2020 க்கான அகவிலைப்படி அறிவிப்பு

இந்திய வங்கிகள் சங்கம் வங்கிகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான 2020 மே, ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களுக்கான அகவிலைப்படி அறிவித்துள்ளது.

மார்ச் 2020 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அகில இந்திய சராசரி நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு எண்கள் (அடிப்படை 1960 = 100) பின்வருமாறு: –

ஜனவரி 2020 – 7532.55
பிப்ரவரி 2020 – 7486.90
மார்ச் 2020 – 7441.24

மேலே உள்ளவற்றின் சராசரி நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு 7486.90 ஆகும், அதன்படி டிஏ ஸ்லாப்களின் எண்ணிக்கை 761 (7486 – 4440 = 3046/4 = 761 ஸ்லாப்கள்) டி.ஏ.வின் கடைசி காலாண்டு கட்டணம் 759 ஸ்லாப்களில் இருந்தது. எனவே டி.ஏ செலுத்துவதற்கு டி.ஏ ஸ்லாப்கள் 2 அதாவது 761 ஸ்லாப்களில் மே, ஜூன் மற்றும் ஜூலை 2020 காலாண்டில் அதிகரிப்பு உள்ளது

25.05.2015 தேதியிட்ட 10 வது இருதரப்பு தீர்வின் பிரிவு 7 மற்றும் 25.05.2015 தேதியிட்ட கூட்டுக் குறிப்பின் 3 வது பிரிவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், 2020 மே, ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களுக்கு தொழிலாளர்கள் மற்றும் அலுவலர் ஊழியர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய அகவிலைப்படி விகிதம் 76.10 ஆக இருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Signed Copy (PDF)

Also Read : Bank DA from May to July 2020 @ 76.10% – IBA

Leave a Comment